6. Λιμάνι. Κατάδυση του Σταυρού.jpg 5. Λιμάνι. Τα Ελευθέρια στην Πάτρα, εορτασμός για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγόΜικρογραφίες7. Λιμάνι. Κατάδυση του Σταυρού5. Λιμάνι. Τα Ελευθέρια στην Πάτρα, εορτασμός για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγόΜικρογραφίες7. Λιμάνι. Κατάδυση του Σταυρού5. Λιμάνι. Τα Ελευθέρια στην Πάτρα, εορτασμός για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγόΜικρογραφίες7. Λιμάνι. Κατάδυση του Σταυρού5. Λιμάνι. Τα Ελευθέρια στην Πάτρα, εορτασμός για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγόΜικρογραφίες7. Λιμάνι. Κατάδυση του Σταυρού5. Λιμάνι. Τα Ελευθέρια στην Πάτρα, εορτασμός για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγόΜικρογραφίες7. Λιμάνι. Κατάδυση του Σταυρού
Ετικέτες
ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ
Επισκέψεις
6961
Βαθμολογία κατάταξης
4.63 (1 βαθμολόγηση)
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία