[ παύση προβολής ]

42. Εορτασμός Πάσχα, 1952

42. Εορτασμός Πάσχα, 1952.jpg 41. Εορτασμός Πάσχα, 1952Μικρογραφίες43. Το μηχανοστάσιο, 1950-195241. Εορτασμός Πάσχα, 1952Μικρογραφίες43. Το μηχανοστάσιο, 1950-195241. Εορτασμός Πάσχα, 1952Μικρογραφίες43. Το μηχανοστάσιο, 1950-195241. Εορτασμός Πάσχα, 1952Μικρογραφίες43. Το μηχανοστάσιο, 1950-195241. Εορτασμός Πάσχα, 1952Μικρογραφίες43. Το μηχανοστάσιο, 1950-195241. Εορτασμός Πάσχα, 1952Μικρογραφίες43. Το μηχανοστάσιο, 1950-1952