11. Από τα εγκαίνια του ζυθοποιείου, 1909.jpg 10. Από τα εγκαίνια του ζυθοποιείου, 1909Μικρογραφίες12. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  Σας10. Από τα εγκαίνια του ζυθοποιείου, 1909Μικρογραφίες12. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  Σας10. Από τα εγκαίνια του ζυθοποιείου, 1909Μικρογραφίες12. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  Σας10. Από τα εγκαίνια του ζυθοποιείου, 1909Μικρογραφίες12. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  Σας10. Από τα εγκαίνια του ζυθοποιείου, 1909Μικρογραφίες12. Εγκαταστάσεις εργοστασίων Ζυθοποιείας-Παγοποιείας Πέτρου Μάμου &  Σας
Επισκέψεις
3209
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία