12. Περιφορά Αγίου Ιωάννη, 1965.jpg 13. Πανηγύρι, δεκαετία 1950Μικρογραφίες11. Γιορτή 25ης Μαρτίου στην Πλατεία Δημοκρατίας, 1938(;)13. Πανηγύρι, δεκαετία 1950Μικρογραφίες11. Γιορτή 25ης Μαρτίου στην Πλατεία Δημοκρατίας, 1938(;)13. Πανηγύρι, δεκαετία 1950Μικρογραφίες11. Γιορτή 25ης Μαρτίου στην Πλατεία Δημοκρατίας, 1938(;)13. Πανηγύρι, δεκαετία 1950Μικρογραφίες11. Γιορτή 25ης Μαρτίου στην Πλατεία Δημοκρατίας, 1938(;)13. Πανηγύρι, δεκαετία 1950Μικρογραφίες11. Γιορτή 25ης Μαρτίου στην Πλατεία Δημοκρατίας, 1938(;)13. Πανηγύρι, δεκαετία 1950Μικρογραφίες11. Γιορτή 25ης Μαρτίου στην Πλατεία Δημοκρατίας, 1938(;)
Επισκέψεις
3794
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία