30. Μηχανές από τη Χαρτοποιία Αιγίου.jpg 28. Άποψη της Χαρτοποιίας, 1930Μικρογραφίες31. Φόρτωση σταφίδας28. Άποψη της Χαρτοποιίας, 1930Μικρογραφίες31. Φόρτωση σταφίδας28. Άποψη της Χαρτοποιίας, 1930Μικρογραφίες31. Φόρτωση σταφίδας28. Άποψη της Χαρτοποιίας, 1930Μικρογραφίες31. Φόρτωση σταφίδας
Επισκέψεις
4364
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία