7. Κλιμακωτή οδός.jpg 6. Η οδός Μητροπόλεως περί τα τέλη τής δεκαετίας τού '70 πιθανώςΜικρογραφίες8. Το Ζαχαροπλαστείο "Ελβετικόν" βρισκόταν στην οδό Μητροπόλεως απέναντι από το πάρκο6. Η οδός Μητροπόλεως περί τα τέλη τής δεκαετίας τού '70 πιθανώςΜικρογραφίες8. Το Ζαχαροπλαστείο "Ελβετικόν" βρισκόταν στην οδό Μητροπόλεως απέναντι από το πάρκο6. Η οδός Μητροπόλεως περί τα τέλη τής δεκαετίας τού '70 πιθανώςΜικρογραφίες8. Το Ζαχαροπλαστείο "Ελβετικόν" βρισκόταν στην οδό Μητροπόλεως απέναντι από το πάρκο6. Η οδός Μητροπόλεως περί τα τέλη τής δεκαετίας τού '70 πιθανώςΜικρογραφίες8. Το Ζαχαροπλαστείο "Ελβετικόν" βρισκόταν στην οδό Μητροπόλεως απέναντι από το πάρκο6. Η οδός Μητροπόλεως περί τα τέλη τής δεκαετίας τού '70 πιθανώςΜικρογραφίες8. Το Ζαχαροπλαστείο "Ελβετικόν" βρισκόταν στην οδό Μητροπόλεως απέναντι από το πάρκο
Επισκέψεις
6565
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία