[ παύση προβολής ]

19. Ο εσωτερικός χώρος των εγακταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου

19. Ο εσωτερικός χώρος των εγακταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου.jpg 18. Πίσω μέρος των εγκαταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου, 1900Μικρογραφίες20. Εργοστάσιο "ΒΕΣΟ" στην Ακτή Δυμαίων. Ένας από τους τομής παραγωγής του ήταν και η παραγωγή σαπουνιού, 199018. Πίσω μέρος των εγκαταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου, 1900Μικρογραφίες20. Εργοστάσιο "ΒΕΣΟ" στην Ακτή Δυμαίων. Ένας από τους τομής παραγωγής του ήταν και η παραγωγή σαπουνιού, 199018. Πίσω μέρος των εγκαταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου, 1900Μικρογραφίες20. Εργοστάσιο "ΒΕΣΟ" στην Ακτή Δυμαίων. Ένας από τους τομής παραγωγής του ήταν και η παραγωγή σαπουνιού, 199018. Πίσω μέρος των εγκαταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου, 1900Μικρογραφίες20. Εργοστάσιο "ΒΕΣΟ" στην Ακτή Δυμαίων. Ένας από τους τομής παραγωγής του ήταν και η παραγωγή σαπουνιού, 199018. Πίσω μέρος των εγκαταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου, 1900Μικρογραφίες20. Εργοστάσιο "ΒΕΣΟ" στην Ακτή Δυμαίων. Ένας από τους τομής παραγωγής του ήταν και η παραγωγή σαπουνιού, 1990