18. Πίσω μέρος των εγκαταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου, 1900.jpg 17. Η οινοπνευματοποιεία-οινοποιεία Ν. Ασημακόπουλου, αρχές 20ου αιΜικρογραφίες19. Ο εσωτερικός χώρος των εγακταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου17. Η οινοπνευματοποιεία-οινοποιεία Ν. Ασημακόπουλου, αρχές 20ου αιΜικρογραφίες19. Ο εσωτερικός χώρος των εγακταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου17. Η οινοπνευματοποιεία-οινοποιεία Ν. Ασημακόπουλου, αρχές 20ου αιΜικρογραφίες19. Ο εσωτερικός χώρος των εγακταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου17. Η οινοπνευματοποιεία-οινοποιεία Ν. Ασημακόπουλου, αρχές 20ου αιΜικρογραφίες19. Ο εσωτερικός χώρος των εγακταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου17. Η οινοπνευματοποιεία-οινοποιεία Ν. Ασημακόπουλου, αρχές 20ου αιΜικρογραφίες19. Ο εσωτερικός χώρος των εγακταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου
Επισκέψεις
3470
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία