[ παύση προβολής ]

17. Η οινοπνευματοποιεία-οινοποιεία Ν. Ασημακόπουλου, αρχές 20ου αι

17. Η οινοπνευματοποιεία-οινοποιεία Ν. Ασημακόπουλου, αρχές 20ου αι.jpg 16. Διαφημιστική καταχώρηση της μεταλλουργίας των Αφών Γιαννακόπουλου, σε φύλλο τού "Νεολόγου", 1898Μικρογραφίες18. Πίσω μέρος των εγκαταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου, 190016. Διαφημιστική καταχώρηση της μεταλλουργίας των Αφών Γιαννακόπουλου, σε φύλλο τού "Νεολόγου", 1898Μικρογραφίες18. Πίσω μέρος των εγκαταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου, 190016. Διαφημιστική καταχώρηση της μεταλλουργίας των Αφών Γιαννακόπουλου, σε φύλλο τού "Νεολόγου", 1898Μικρογραφίες18. Πίσω μέρος των εγκαταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου, 190016. Διαφημιστική καταχώρηση της μεταλλουργίας των Αφών Γιαννακόπουλου, σε φύλλο τού "Νεολόγου", 1898Μικρογραφίες18. Πίσω μέρος των εγκαταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου, 190016. Διαφημιστική καταχώρηση της μεταλλουργίας των Αφών Γιαννακόπουλου, σε φύλλο τού "Νεολόγου", 1898Μικρογραφίες18. Πίσω μέρος των εγκαταστάσεων της οινοποιείας Ν. Ασημακόπουλου, 1900