10. Το εργοστάσιο υφαντουργίας Β. Μαραγκόπουλου στην οδό Μαιζώνος, 1927.jpg 9. Προσέλευση εργατών στην εριουργία Αναστασόπουλου , 1930Μικρογραφίες11. Εργάτες προσέρχονται στο εργοστάσιο υφαντουργίας Β. Μαραγκόπουλου, στη νέα πτέρυγα, επί της οδού Κορίνθου, 19359. Προσέλευση εργατών στην εριουργία Αναστασόπουλου , 1930Μικρογραφίες11. Εργάτες προσέρχονται στο εργοστάσιο υφαντουργίας Β. Μαραγκόπουλου, στη νέα πτέρυγα, επί της οδού Κορίνθου, 19359. Προσέλευση εργατών στην εριουργία Αναστασόπουλου , 1930Μικρογραφίες11. Εργάτες προσέρχονται στο εργοστάσιο υφαντουργίας Β. Μαραγκόπουλου, στη νέα πτέρυγα, επί της οδού Κορίνθου, 19359. Προσέλευση εργατών στην εριουργία Αναστασόπουλου , 1930Μικρογραφίες11. Εργάτες προσέρχονται στο εργοστάσιο υφαντουργίας Β. Μαραγκόπουλου, στη νέα πτέρυγα, επί της οδού Κορίνθου, 19359. Προσέλευση εργατών στην εριουργία Αναστασόπουλου , 1930Μικρογραφίες11. Εργάτες προσέρχονται στο εργοστάσιο υφαντουργίας Β. Μαραγκόπουλου, στη νέα πτέρυγα, επί της οδού Κορίνθου, 1935
Επισκέψεις
4347
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία