12. Η Αχάια Κλάους σε καρτ-ποστάλ. Άποψη από τον Ομπλό.jpg 11. Η Αχάια Κλάους σε καρτ-ποστάλ. Άποψη από τον Ομπλό, δεκαετιά 1910Μικρογραφίες13. Βαρέλια έτοιμα προς εξαγωγή, σε χώρο αποθήκευσης της Αχάια Κλάους11. Η Αχάια Κλάους σε καρτ-ποστάλ. Άποψη από τον Ομπλό, δεκαετιά 1910Μικρογραφίες13. Βαρέλια έτοιμα προς εξαγωγή, σε χώρο αποθήκευσης της Αχάια Κλάους11. Η Αχάια Κλάους σε καρτ-ποστάλ. Άποψη από τον Ομπλό, δεκαετιά 1910Μικρογραφίες13. Βαρέλια έτοιμα προς εξαγωγή, σε χώρο αποθήκευσης της Αχάια Κλάους11. Η Αχάια Κλάους σε καρτ-ποστάλ. Άποψη από τον Ομπλό, δεκαετιά 1910Μικρογραφίες13. Βαρέλια έτοιμα προς εξαγωγή, σε χώρο αποθήκευσης της Αχάια Κλάους11. Η Αχάια Κλάους σε καρτ-ποστάλ. Άποψη από τον Ομπλό, δεκαετιά 1910Μικρογραφίες13. Βαρέλια έτοιμα προς εξαγωγή, σε χώρο αποθήκευσης της Αχάια Κλάους11. Η Αχάια Κλάους σε καρτ-ποστάλ. Άποψη από τον Ομπλό, δεκαετιά 1910Μικρογραφίες13. Βαρέλια έτοιμα προς εξαγωγή, σε χώρο αποθήκευσης της Αχάια Κλάους
Επισκέψεις
3009
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία