20. Ο Κωστής Παλαμάς.jpg 19. Ο Κωστής Παλαμάς. Φωτογραφία τού ποιητή, 1900(περίπου)Μικρογραφίες21. Ο Κωστής Παλαμάς19. Ο Κωστής Παλαμάς. Φωτογραφία τού ποιητή, 1900(περίπου)Μικρογραφίες21. Ο Κωστής Παλαμάς19. Ο Κωστής Παλαμάς. Φωτογραφία τού ποιητή, 1900(περίπου)Μικρογραφίες21. Ο Κωστής Παλαμάς19. Ο Κωστής Παλαμάς. Φωτογραφία τού ποιητή, 1900(περίπου)Μικρογραφίες21. Ο Κωστής Παλαμάς19. Ο Κωστής Παλαμάς. Φωτογραφία τού ποιητή, 1900(περίπου)Μικρογραφίες21. Ο Κωστής Παλαμάς
Επισκέψεις
4912
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία