[ παύση προβολής ]

29. Το Δημοτικό Νοσοκομείο

29. Το Δημοτικό Νοσοκομείο.jpg 28. Το Σκαγιοπούλειο, δεκαετία 1960Μικρογραφίες30. Το Μαραγκοπούλειο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, δεκαετία 196028. Το Σκαγιοπούλειο, δεκαετία 1960Μικρογραφίες30. Το Μαραγκοπούλειο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, δεκαετία 196028. Το Σκαγιοπούλειο, δεκαετία 1960Μικρογραφίες30. Το Μαραγκοπούλειο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, δεκαετία 196028. Το Σκαγιοπούλειο, δεκαετία 1960Μικρογραφίες30. Το Μαραγκοπούλειο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, δεκαετία 196028. Το Σκαγιοπούλειο, δεκαετία 1960Μικρογραφίες30. Το Μαραγκοπούλειο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, δεκαετία 196028. Το Σκαγιοπούλειο, δεκαετία 1960Μικρογραφίες30. Το Μαραγκοπούλειο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, δεκαετία 1960