[ παύση προβολής ]

23. Επιστολικό δελτάριο (από Παραλία Πλατάνου προς Πάτρα)

23. Επιστολικό δελτάριο (από Παραλία Πλατάνου προς Πάτρα).jpg 22. Επιστολικό δελτάριο (από Αγρίνιο προς Πάτρα)Μικρογραφίες24. Επιστολικό δελτάριο (από Αγρίνιο προς Πάτρα)22. Επιστολικό δελτάριο (από Αγρίνιο προς Πάτρα)Μικρογραφίες24. Επιστολικό δελτάριο (από Αγρίνιο προς Πάτρα)22. Επιστολικό δελτάριο (από Αγρίνιο προς Πάτρα)Μικρογραφίες24. Επιστολικό δελτάριο (από Αγρίνιο προς Πάτρα)