[ παύση προβολής ]

13. Καρτ-ποστάλ τής παλιάς Πάτρας

13. Καρτ-ποστάλ τής παλιάς Πάτρας.jpg 12. Καρτ-ποστάλ τής παλιάς ΠάτραςΜικρογραφίες14. Καρτ-ποστάλ τής παλιάς Πάτρας12. Καρτ-ποστάλ τής παλιάς ΠάτραςΜικρογραφίες14. Καρτ-ποστάλ τής παλιάς Πάτρας12. Καρτ-ποστάλ τής παλιάς ΠάτραςΜικρογραφίες14. Καρτ-ποστάλ τής παλιάς Πάτρας12. Καρτ-ποστάλ τής παλιάς ΠάτραςΜικρογραφίες14. Καρτ-ποστάλ τής παλιάς Πάτρας12. Καρτ-ποστάλ τής παλιάς ΠάτραςΜικρογραφίες14. Καρτ-ποστάλ τής παλιάς Πάτρας12. Καρτ-ποστάλ τής παλιάς ΠάτραςΜικρογραφίες14. Καρτ-ποστάλ τής παλιάς Πάτρας