33. Ούφα. Στα Υψηλά Αλώνια.jpg 34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)Μικρογραφίες32. Ντιάνα. Πλατεία Βουδ. Το εσωτερικό34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)Μικρογραφίες32. Ντιάνα. Πλατεία Βουδ. Το εσωτερικό34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)Μικρογραφίες32. Ντιάνα. Πλατεία Βουδ. Το εσωτερικό34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)Μικρογραφίες32. Ντιάνα. Πλατεία Βουδ. Το εσωτερικό34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)Μικρογραφίες32. Ντιάνα. Πλατεία Βουδ. Το εσωτερικό34. Ούφα. Στην άκρη αριστερά διακρίνεται η είσοδος και το όνομα του κινηματογράφου. Από κάτω του βρισκόταν το καφενείο τού Σταυριανού, 1997(περίπου)Μικρογραφίες32. Ντιάνα. Πλατεία Βουδ. Το εσωτερικό
Επισκέψεις
3345
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία