• 1. Βρέφος στην αγκαλιά της τροφού του, αρχές 20ου αι. (φωτό Αθανάσιος Ατζαρίτης)1. Βρέφος στην αγκαλιά της τροφού του, αρχές 20ου αι. (φωτό Αθανάσιος Ατζαρίτης)
  3209 εμφανίσεις
 • 2. Πορτραίτο παιδιού, 1908 (φωτό Αθανάσιος Ατσαρίτης, Azzariti, G. A.)2. Πορτραίτο παιδιού, 1908 (φωτό Αθανάσιος Ατσαρίτης, Azzariti, G. A.)
  3079 εμφανίσεις
 • 3. Φωτογραφία κοριτσιού με λύρα, τέλος 19ου αι. (φωτό Ιωάννης Δημόπουλος)3. Φωτογραφία κοριτσιού με λύρα, τέλος 19ου αι. (φωτό Ιωάννης Δημόπουλος)
  3234 εμφανίσεις
 • 4. Οικογενειακό πορτραίτο, 1895(περίπου) (φωτό Νικόλαος Μπίρκος, Ο Παρθενών)4. Οικογενειακό πορτραίτο, 1895(περίπου) (φωτό Νικόλαος Μπίρκος, Ο Παρθενών)
  3218 εμφανίσεις
 • 5. Οικογενειακό πορτραίτο, 1890(περίπου) (φωτό Φωκίων Παπαμήτρος & Ι. Δημόπουλος, Η Πρόοδος)5. Οικογενειακό πορτραίτο, 1890(περίπου) (φωτό Φωκίων Παπαμήτρος & Ι. Δημόπουλος, Η Πρόοδος)
  3214 εμφανίσεις
 • 6. Πατέρας και γιός φουστανελλοφόροι στο λιμάνι, 18976. Πατέρας και γιός φουστανελλοφόροι στο λιμάνι, 1897
  3007 εμφανίσεις
 • 7. Ο φαρμακοποιός Χρήστος Τσιμπουράκης με την κόρη του Ευγενία, 1890(περίπου)7. Ο φαρμακοποιός Χρήστος Τσιμπουράκης με την κόρη του Ευγενία, 1890(περίπου)
  2968 εμφανίσεις
 • 8. Πορτραίτο ζεύγους, 1870(περίπου)8. Πορτραίτο ζεύγους, 1870(περίπου)
  3009 εμφανίσεις
 • 9. Πορτραίτο ζεύγους, 1870(περίπου)9. Πορτραίτο ζεύγους, 1870(περίπου)
  2834 εμφανίσεις
 • 10. Πορτραίτο ζεύγους, 1895(περίπου) (φωτό Νικόλαος Μπίρκος - Φωκίων Παπαμήτρος - Ι. Δημόπουλος, Παρθενών)10. Πορτραίτο ζεύγους, 1895(περίπου) (φωτό Νικόλαος Μπίρκος - Φωκίων Παπαμήτρος - Ι. Δημόπουλος, Παρθενών)
  3006 εμφανίσεις
 • 11. Πορτραίτο άνδρα με παραδοσιακή ελληνική φορεσιά τής περιοχής των Πατρών11. Πορτραίτο άνδρα με παραδοσιακή ελληνική φορεσιά τής περιοχής των Πατρών
  3180 εμφανίσεις
 • 12. Πορτραίτο άνδρα, 1905(περίπου) (φωτό Ηλίας Σακελλαρόπουλος, Ο Ήλιος)12. Πορτραίτο άνδρα, 1905(περίπου) (φωτό Ηλίας Σακελλαρόπουλος, Ο Ήλιος)
  3044 εμφανίσεις
 • 13. Πορτρέτο άνδρα, τέλος 19ου αι. (φωτό Ηλίας Σακελαρόπουλος)13. Πορτρέτο άνδρα, τέλος 19ου αι. (φωτό Ηλίας Σακελαρόπουλος)
  2910 εμφανίσεις
 • 14. Πορτραίτο άνδρα, 1870(περίπου)14. Πορτραίτο άνδρα, 1870(περίπου)
  2895 εμφανίσεις
 • 15. Πορτραίτο άνδρα, 1895(περίπου) (φωτό Νικόλαος Μπίρκος, Ο Παρθενών)15. Πορτραίτο άνδρα, 1895(περίπου) (φωτό Νικόλαος Μπίρκος, Ο Παρθενών)
  2881 εμφανίσεις
 • 16. Πορτραίτο ηλικιωμένου άνδρα (φωτό Ηλίας Σακελλαρόπουλος, Ο Ήλιος)16. Πορτραίτο ηλικιωμένου άνδρα (φωτό Ηλίας Σακελλαρόπουλος, Ο Ήλιος)
  2886 εμφανίσεις
 • 17. Πορτραίτο άνδρα, 1870(περίπου)17. Πορτραίτο άνδρα, 1870(περίπου)
  2907 εμφανίσεις
 • 18. Πορτραίτο άνδρα. Τεκμήριον αγάπης, 1933 (φωτό Γ. Γεωργίου, Το Φως)18. Πορτραίτο άνδρα. Τεκμήριον αγάπης, 1933 (φωτό Γ. Γεωργίου, Το Φως)
  2794 εμφανίσεις
 • 19. Πορτραίτο άνδρα, 1870(περίπου)19. Πορτραίτο άνδρα, 1870(περίπου)
  3001 εμφανίσεις
 • 20. Πορτραίτο άνδρα, 1885(περίπου) (φωτό Νικόλαος Μπίρκος, Ο Παρθενών)20. Πορτραίτο άνδρα, 1885(περίπου) (φωτό Νικόλαος Μπίρκος, Ο Παρθενών)
  2980 εμφανίσεις
 • 21. Πορτραίτο ένστολου άνδρα, 1890(περίπου) (φωτό Νικόλαος Μπίρκος, Ο Παρθενών)21. Πορτραίτο ένστολου άνδρα, 1890(περίπου) (φωτό Νικόλαος Μπίρκος, Ο Παρθενών)
  3276 εμφανίσεις
 • 22. Πορτραίτο ένστολου άνδρα, 1900(περίπου) (φωτό Νικόλαος Μπίρκος - Φωκίων Παπαμήτρος - Ι. Δημόπουλος, Παρθενών)22. Πορτραίτο ένστολου άνδρα, 1900(περίπου) (φωτό Νικόλαος Μπίρκος - Φωκίων Παπαμήτρος - Ι. Δημόπουλος, Παρθενών)
  3509 εμφανίσεις
 • 23. Πορτραίτο άνδρα23. Πορτραίτο άνδρα
  3007 εμφανίσεις
 • 24. Πορτραίτο γυναίκας με παραδοσιακή ελληνική φορεσιά από την περιοχή των Αροανίων24. Πορτραίτο γυναίκας με παραδοσιακή ελληνική φορεσιά από την περιοχή των Αροανίων
  3186 εμφανίσεις
 • 25. Πορτραίτο νεαρής γυναίκας, 1895(περίπου) (φωτό Νικόλαος Μπίρκος, Ο Παρθενών)25. Πορτραίτο νεαρής γυναίκας, 1895(περίπου) (φωτό Νικόλαος Μπίρκος, Ο Παρθενών)
  2913 εμφανίσεις
 • 26. Πορτραίτο γυναίκας, 1870(περίπου)26. Πορτραίτο γυναίκας, 1870(περίπου)
  3240 εμφανίσεις
 • 27. Πορτραίτο γυναίκας, 1870(περίπου)27. Πορτραίτο γυναίκας, 1870(περίπου)
  3170 εμφανίσεις
 • 28. Πορτραίτο νεαρής γυναίκας, 1900(περίπου)28. Πορτραίτο νεαρής γυναίκας, 1900(περίπου)
  3093 εμφανίσεις
 • 29. Πορτραίτο γυναίκας, 19ος αι29. Πορτραίτο γυναίκας, 19ος αι
  2989 εμφανίσεις
 • 30. Φωτογραφία στο φωτογραφείο τού Ανθόπουλου, 195130. Φωτογραφία στο φωτογραφείο τού Ανθόπουλου, 1951
  3107 εμφανίσεις
 • 31. Φωτογραφία καθιστής γυναίκας με δύο άνδρες, τέλος 19ου αι. (φωτό Σπύρος Καλυβωκάς)31. Φωτογραφία καθιστής γυναίκας με δύο άνδρες, τέλος 19ου αι. (φωτό Σπύρος Καλυβωκάς)
  3082 εμφανίσεις
 • 32. Ομαδική φωτογραφία. Παρέα Πατρινών, αρχές 20ου αι. (φωτό Ηλίας Σακελαρόπουλος)32. Ομαδική φωτογραφία. Παρέα Πατρινών, αρχές 20ου αι. (φωτό Ηλίας Σακελαρόπουλος)
  3465 εμφανίσεις