• 51. Κέντρα διασκέδασης της δεκαετίας τού '80 και του '9051. Κέντρα διασκέδασης της δεκαετίας τού '80 και του '90
  4058 εμφανίσεις
 • 52. Πρώτη βιοτεχνική έκθεσις εν Πάτραις, έπαινος, 189852. Πρώτη βιοτεχνική έκθεσις εν Πάτραις, έπαινος, 1898
  3004 εμφανίσεις
 • 53. Απόδειξη φωταερίου τού Δήμου Πατρέων, 194153. Απόδειξη φωταερίου τού Δήμου Πατρέων, 1941
  2931 εμφανίσεις
 • 54. Η πίσω όψη τής προηγούμενης απόδειξης54. Η πίσω όψη τής προηγούμενης απόδειξης
  2764 εμφανίσεις
 • 55. Απόδειξη ρεύματος της εταιρείας "Γλαύκος", 195455. Απόδειξη ρεύματος της εταιρείας "Γλαύκος", 1954
  3026 εμφανίσεις
 • 56. Διαφημιστική αφισέτα τού μηχανουργείου Δ. Π. Σκούρα με τα μηχανήματα που παράγει, δεκαετία 193056. Διαφημιστική αφισέτα τού μηχανουργείου Δ. Π. Σκούρα με τα μηχανήματα που παράγει, δεκαετία 1930
  3197 εμφανίσεις
 • 57. Έντυπο της ποτοποιείας Δημ. Κομποχόλη, δεκαετία 193057. Έντυπο της ποτοποιείας Δημ. Κομποχόλη, δεκαετία 1930
  3122 εμφανίσεις
 • 58. Ετικέτα κονιάκ από παλιά ποτοποιεία τής Πάτρας (αφοί Π. Παπλα), πριν από το 194058. Ετικέτα κονιάκ από παλιά ποτοποιεία τής Πάτρας (αφοί Π. Παπλα), πριν από το 1940
  3140 εμφανίσεις
 • 59. Ετικέτα για ούζο τής ποτοποιείας Ανδρέα Ι. Σπηλιώτη, δεκαετία 195059. Ετικέτα για ούζο τής ποτοποιείας Ανδρέα Ι. Σπηλιώτη, δεκαετία 1950
  2965 εμφανίσεις
 • 60. Ετικέτα τού μαγειρικού λίπους "Ηπειρος"60. Ετικέτα τού μαγειρικού λίπους "Ηπειρος"
  3142 εμφανίσεις
 • 61. Ετικέτα τού ζαχαροπλαστείου "Πρότυπον"61. Ετικέτα τού ζαχαροπλαστείου "Πρότυπον"
  3011 εμφανίσεις
 • 62. Ετικέτα εταιρείας (Καραμανδάνη)62. Ετικέτα εταιρείας (Καραμανδάνη)
  3471 εμφανίσεις
 • 63. Ετικέτα εταιρείας (Μαραγκόπουλος)63. Ετικέτα εταιρείας (Μαραγκόπουλος)
  3489 εμφανίσεις
 • 64. Ετικέτα εταιρείας (Καλογεράκης)64. Ετικέτα εταιρείας (Καλογεράκης)
  3506 εμφανίσεις
 • 65. Ετικέτα εταιρείας (Τριανταφυλλόπουλος)65. Ετικέτα εταιρείας (Τριανταφυλλόπουλος)
  3631 εμφανίσεις