Αρχική / FOTO QUIZ /

36. Ποιο είναι το κτίσμα τής φωτογραφίας και πού βρισκόταν;

36. Ποιο είναι το κτίσμα τής φωτογραφίας και πού βρισκόταν;.jpg 35. Η πλατεία τής φωτογραφίας είναι στην Πάτρα;Μικρογραφίες37. Σε ποια πλατεία φωτογραφίζεται ο κύριος με το καπέλο;35. Η πλατεία τής φωτογραφίας είναι στην Πάτρα;Μικρογραφίες37. Σε ποια πλατεία φωτογραφίζεται ο κύριος με το καπέλο;35. Η πλατεία τής φωτογραφίας είναι στην Πάτρα;Μικρογραφίες37. Σε ποια πλατεία φωτογραφίζεται ο κύριος με το καπέλο;35. Η πλατεία τής φωτογραφίας είναι στην Πάτρα;Μικρογραφίες37. Σε ποια πλατεία φωτογραφίζεται ο κύριος με το καπέλο;
Λευκώματα
Επισκέψεις
5155
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία