Αρχική / ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ / ΑΙΓΙΟ /

11. Τα Υψηλά Αλώνια, μάλλον αρχές τής δεκαετίας τού '60

11. Τα Υψηλά Αλώνια, μάλλον αρχές τής δεκαετίας τού ΄60.jpg 10. Ο κήπος τού Παλαιού Νοσοκομείου σε άγνωστη ημερομηνία. Πόσο φροντισμένος ήταν...Μικρογραφίες12. Κιόσκι Υψηλών Αλωνίων10. Ο κήπος τού Παλαιού Νοσοκομείου σε άγνωστη ημερομηνία. Πόσο φροντισμένος ήταν...Μικρογραφίες12. Κιόσκι Υψηλών Αλωνίων10. Ο κήπος τού Παλαιού Νοσοκομείου σε άγνωστη ημερομηνία. Πόσο φροντισμένος ήταν...Μικρογραφίες12. Κιόσκι Υψηλών Αλωνίων
Λευκώματα
Επισκέψεις
1619
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία