[ παύση προβολής ]

2. Οι 12 βρύσες τής μεγάλης πηγής, 1907

2. Οι 12 βρύσες τής μεγάλης πηγής, 1907.jpg 1. Παραλία 12 βρύσες (γκραβούρα), 1820Μικρογραφίες3. Αίγιο, αρχές 20ου αι.1. Παραλία 12 βρύσες (γκραβούρα), 1820Μικρογραφίες3. Αίγιο, αρχές 20ου αι.1. Παραλία 12 βρύσες (γκραβούρα), 1820Μικρογραφίες3. Αίγιο, αρχές 20ου αι.