[ παύση προβολής ]

1. Παραλία 12 βρύσες (γκραβούρα), 1820

1. Παραλία 12 βρύσες (γκραβούρα), 1820.jpg Μικρογραφίες2. Οι 12 βρύσες τής μεγάλης πηγής, 1907Μικρογραφίες2. Οι 12 βρύσες τής μεγάλης πηγής, 1907Μικρογραφίες2. Οι 12 βρύσες τής μεγάλης πηγής, 1907Μικρογραφίες2. Οι 12 βρύσες τής μεγάλης πηγής, 1907