Αρχική / ΠΛΑΤΕΙΕΣ / ΑΓΑΛΜΑ Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ /

6. Ο ανδριάντας τού Παλαιών Πατρών Γερμανού στα Ψηλαλώνια

6. Ο ανδριάντας τού Παλαιών Πατρών Γερμανού στα Ψηλαλώνια.jpg 5. Ο ανδριάντας τού Παλαιών Πατρών Γερμανού στα Ψηλαλώνια, δεκαετία 1930Μικρογραφίες7. Ο ανδριάντας τού Παλαιών Πατρών Γερμανού στα Ψηλαλώνια5. Ο ανδριάντας τού Παλαιών Πατρών Γερμανού στα Ψηλαλώνια, δεκαετία 1930Μικρογραφίες7. Ο ανδριάντας τού Παλαιών Πατρών Γερμανού στα Ψηλαλώνια5. Ο ανδριάντας τού Παλαιών Πατρών Γερμανού στα Ψηλαλώνια, δεκαετία 1930Μικρογραφίες7. Ο ανδριάντας τού Παλαιών Πατρών Γερμανού στα Ψηλαλώνια5. Ο ανδριάντας τού Παλαιών Πατρών Γερμανού στα Ψηλαλώνια, δεκαετία 1930Μικρογραφίες7. Ο ανδριάντας τού Παλαιών Πατρών Γερμανού στα Ψηλαλώνια
Επισκέψεις
674
Βαθμολογία κατάταξης
χωρίς βαθμό
Βαθμολογήστε τη φωτογραφία