• 1. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου1. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  1519 εμφανίσεις
 • 2. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου2. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  1457 εμφανίσεις
 • 3. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου3. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  1358 εμφανίσεις
 • 4. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου4. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  1449 εμφανίσεις
 • 5. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου5. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  1252 εμφανίσεις
 • 6. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου6. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  1411 εμφανίσεις
 • 7. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου7. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  1315 εμφανίσεις
 • 8. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου8. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  1307 εμφανίσεις
 • 9. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου.jpg9. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου.jpg
  1320 εμφανίσεις
 • 10. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου10. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  1623 εμφανίσεις
 • 11. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου, 1925 (φωτό Γεώργιος Βαφιαδάκης, ερασιτέχνης)11. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου, 1925 (φωτό Γεώργιος Βαφιαδάκης, ερασιτέχνης)
  1392 εμφανίσεις
 • 12. Ο βόρειος προλιμένας και ο μόλος τής Αγίου Νικολάου12. Ο βόρειος προλιμένας και ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  1346 εμφανίσεις
 • 13. Ο κεντρικός μόλος - λιμενοβραχίονας γύρω στα 1860. Διακρίνεται ο αρχικός φάρος, απλό κυλινδρικό κτίριο με ξύλινη εξέδρα στην κορυφή του13. Ο κεντρικός μόλος - λιμενοβραχίονας γύρω στα 1860. Διακρίνεται ο αρχικός φάρος, απλό κυλινδρικό κτίριο με ξύλινη εξέδρα στην κορυφή του
  1465 εμφανίσεις
 • 14. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου. Ταχυδρομήθηκε το 191614. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου. Ταχυδρομήθηκε το 1916
  1273 εμφανίσεις
 • 15. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου. Το πανώ (στο κέντρο και προς τα πάνω τής φωτό) γράφει "ΣΤ΄ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΕΙΑ" (αγώνες αθλημάτων νερού) που έγιναν το καλοκαίρι τού 195215. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου. Το πανώ (στο κέντρο και προς τα πάνω τής φωτό) γράφει "ΣΤ΄ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΕΙΑ" (αγώνες αθλημάτων νερού) που έγιναν το καλοκαίρι τού 1952
  1335 εμφανίσεις
 • 16. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου16. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  1394 εμφανίσεις
 • 17. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου17. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  1405 εμφανίσεις
 • 18. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου18. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  1384 εμφανίσεις
 • 19. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου19. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  1407 εμφανίσεις
 • 20. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου20. Ο μόλος τής Αγίου Νικολάου
  1554 εμφανίσεις