• 1. Δρόμος τής Πάτρας, 1901(περίπου)1. Δρόμος τής Πάτρας, 1901(περίπου)
  1419 εμφανίσεις
 • 2. Δρόμος τής Πάτρας, 19102. Δρόμος τής Πάτρας, 1910
  1591 εμφανίσεις
 • 3. Δρομάκι τής Πάτρας3. Δρομάκι τής Πάτρας
  1549 εμφανίσεις
 • 4. Δρομάκι τής Πάτρας4. Δρομάκι τής Πάτρας
  1460 εμφανίσεις
 • 5. Δρομάκι τής Πάτρας5. Δρομάκι τής Πάτρας
  1514 εμφανίσεις
 • 6. Δρόμος τής Πάτρας6. Δρόμος τής Πάτρας
  1581 εμφανίσεις
 • 7. Πάτρα, 19687. Πάτρα, 1968
  1589 εμφανίσεις
 • 8. Δρόμος τη νύχτα8. Δρόμος τη νύχτα
  1499 εμφανίσεις